Cialis ® (tadalafil)

Terapeutiska indikationer:

Behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män.

För att tadalafil skall vara effektivt vid behandling av erektil dysfunktion, krävs sexuell stimulering.

Behandling av tecken och symtom på benign prostatahyperplasi hos vuxna män.

Cialis® skall inte användas av kvinnor.
För fullständig produktresumé för Cialis® se FASS.

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss