Cymbalta ® (duloxetin)

Terapeutiska indikationer:
Behandling av egentlig depression.

Behandling av smärtsam diabetesneuropati.

Behandling av generaliserat ångestsyndrom.

Cymbalta® är indicerat för vuxna.
För fullständig produktresumé för Cymbalta® se FASS.

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss