Humalog ® (insulin lispro)

Terapeutiska indikationer:

Humalog® (insulin lispro)

För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus.

Humalog® Mix 25 (insulin lispro, insulin lispro protamin)

Humalog Mix25 används för behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas.

Humalog® Mix 50 (insulin lispro, insulin lispro protamin)

Humalog Mix50 används för behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas.
För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss