Abasaglar ® (insulin glargin)

Terapeutiska indikationer:

Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.
För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss