Zyprexa ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zyprexa® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Zyprexa dragerade tabletter (olanzapin): Terapeutiska indikationer

Olanzapin är indicerat för behandling av schizofreni, måttlig till svår manisk episod samt som profylaktisk behandling av återfall i bipolär sjukdom hos patienter som svarat på olanzapinbehandling vid manisk episod

Adults

Olanzapine is indicated for the treatment of schizophrenia. Olanzapine is effective in maintaining the clinical improvement during continuation therapy in patients who have shown an initial treatment response.

Olanzapine is indicated for the treatment of moderate to severe manic episode.

In patients whose manic episode has responded to olanzapine treatment, olanzapine is indicated for the prevention of recurrence in patients with bipolar disorder.

Reference

Zyprexa [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 11, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss