Zyprexa ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zyprexa® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Zyprexa dragerade tabletter (olanzapin): Fertilitet, graviditet och amning

Kliniska studier av gravida kvinnor saknas

Pregnancy

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Patients should be advised to notify their physician if they become pregnant or intend to become pregnant during treatment with olanzapine. Nevertheless, because human experience is limited, olanzapine should be used in pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the foetus.

New born infants exposed to antipsychotics (including olanzapine) during the third trimester of pregnancy are at risk of adverse reactions including extrapyramidal and/or withdrawal symptoms that may vary in severity and duration following delivery. There have been reports of agitation, hypertonia, hypotonia, tremor, somnolence, respiratory distress, or feeding disorder. Consequently, newborns should be monitored carefully.

Breast-feeding

In a study in breast-feeding, healthy women, olanzapine was excreted in breast milk. Mean infant exposure (mg/kg) at steady state was estimated to be 1.8 % of the maternal olanzapine dose (mg/kg). Patients should be advised not to breast feed an infant if they are taking olanzapine.

Fertility

Effects on fertility are unknown.


REFERENCE

Zyprexa [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 11, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss