Zyprexa ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zyprexa® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Zyprexa coated tablets® (olanzapine): Kontraindikationer

Zyprexa dragerade tabletter rekommenderas inte hos patienter med känd risk för glaukom med trång kammarvinkel

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. Patients with known risk of narrow-angle glaucoma.

Reference

Zyprexa [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 22, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss