Zyprexa ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zyprexa® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Zyprexa coated tablets® (olanzapine): Hållbarhet och särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt

ZYPREXA 2.5 mg coated tablets

Shelf life: 2 years

ZYPREXA 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg and 20 mg coated tablets

Shelf life: 3 years

Store in the original package in order to protect from light and moisture.

Reference

Zyprexa [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 22, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss