Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Övergång från olanzapin 10 mg pulver till injektionsvätska, lösning

Oral olanzapin krävs initialt före olanzapinpamoat för att etablera tolerabilitet och effekt. En övergång från olanzapin 10 mg pulver till injektionsvätska, till olanzapinpamoat betraktas som Off-labelanvändning och kan inte rekommenderas.

SE_cFAQ_OLZLA306_Y17_SWITCH_FROM_ZYPREXA_IM
SE_cFAQ_OLZLA306_Y17_SWITCH_FROM_ZYPREXA_IM
en-GB

Further label information

Patients should be treated initially with oral olanzapine before administering olanzapine pamoate, to establish tolerability and response.1

For the same dose of olanzapine administered intramuscularly and orally, the associated half-lifes are similar.2 The half-life of olanzapine after olanzapine pamoate is 30 days compared to 30 hours following oral (or intramuscular) administration.1

References

1ZypAdhera [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

2Zyprexa 10 mg powder for solution for injection [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn May 01, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss