Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Övergång från hög oral olanzapindos

Den första dosen av olanzapinpamoat identifieras genom måldosen för oral olanzapin. Den högsta rekommenderade dosen är 300 mg/2 veckor, vilket motsvarar 20 mg oral olanzapin per dag. Högre doser av olanzapinpamoat har inte testats.

Further label information

Patients should be treated initially with oral olanzapine before administering olanzapine pamoate, to establish tolerability and response.1

In order to identify the first olanzapine pamoate dose for all patients, the scheme in Table 1 should be considered.1

Table 1. Recommended dose scheme between oral olanzapine and olanzapine pamoate1

Target oral olanzapine dose

Recommended starting dose of olanzapine pamoate

Maintenance dose after 2 month of olanzapine pamoate treatment

10 mg/day

210 mg/2 weeks
or 405 mg/4 weeks

150 mg/2 weeks
or 300 mg/4 weeks

15 mg/day

300 mg/2 weeks

210 mg/2 weeks
or 405 mg/4 weeks

20 mg/day

300 mg/2 weeks

300 mg/2 weeks

Olanzapine LAI doses greater than 405 mg/every 4 weeks or 300 mg/every 2 weeks have not been evaluated in clinical trials.2

References

1. ZypAdhera [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

LAI = long-acting injection = olanzapine pamoate

Datum fӧr senaste ӧversyn May 01, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss