Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Vätska till rekonstituering

Rekonstituera olanzapinpamoatpulver till injektionsvätska, depotsuspension, endast med vätskan som tillhandahålls i kitet, och med användning av standardmässig aseptisk teknik för rekonstituering av parenterala produkter.

Summary of Product Characteristics

This medicinal product must not be mixed with other medicinal products except the solvent provided in the pack.1

It is recommended that gloves are used as olanzapine pamoate may irritate the skin.1

References

1. ZypAdhera [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 24, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss