Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Rekommenderade kanyler för administrering till patienter med låg kroppsvikt

Använd 50 eller 38 mm-kanylen för injektion. För överviktiga patienter rekommenderas 50 mm-kanylen för injektion. Det finns ingen specifik rekommendation om kanylen för administrering till patienter med låg kroppsvikt.

Further information

Olanzapine pamoate is for deep intramuscular gluteal injection only. Do not administer intravenously or subcutaneously.1

References

1. ZypAdhera [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 24, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss