Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Oavsiktlig förvaring i kylskåp eller under andra ej rekommenderade förhållanden

Om olanzapinpamoat oavsiktligen utsatts för temperaturer utanför det rekommenderade temperaturintervallet, kasta inte bort det. Återför det till de rekommenderade förvaringsförhållandena och kontakta oss.

Special storage condition in the label

Do not refrigerate or freeze.1

Further information

If olanzapine pamoate was accidentally exposed to temperatures outside recommended range of temperature, please 

  • return the product to recommended temperature conditions and

  • contact us for an assessment to determine if the product is still acceptable to use.

You will be asked to provide the maximum and/or minimum temperature conditions and the total time of exposure outside the approved temperature range.

How to contact us?

Fragen Sie Lilly

Pregunte a Lilly

Contacter Lilly

Ask Lilly

References

1. ZypAdhera [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 13, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss