Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Latex

Komponenterna i injektionsflaskan för ZypAdhera (inklusive vätskan för rekonstituering) innehåller inte naturgummilatex eller torr naturgummi.

Further information

The stoppers are made of a synthetic rubber.1

ZypAdhera is contraindicated in patients with hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients of ZypAdhera.2

The excipients are:2

Powder:

  • None

Solvent

  • Carmellose sodium

  • Mannitol

  • Polysorbate 80

  • Water for injections

  • Hydrochloric acid (for pH adjustment)

  • Sodium hydroxide (for pH adjustment)

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2. ZypAdhera [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 13, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss