Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Kassering

Allt oanvänt läkemedel eller avfallsmaterial ska kasseras i enlighet med lokala krav.

Further label information

Discard the vials, syringe, used needles, extra needle and any unused solvent in accordance with appropriate clinical procedures. The vial is for single use only.1

References

1. ZypAdhera [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M02 07


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss