Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Kanyler för överviktiga patienter eller patienter med normal vikt

Använd 50 eller 38 mm-kanylen för injektion. För överviktiga patienter rekommenderas 50 mm-kanylen för injektion.

Further label information

Olanzapine pamoate is for deep intramuscular gluteal injection only. Do not administer intravenously or subcutaneously.1

References

1. ZypAdhera [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 24, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss