Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Information om kanyler i kartongen

En kartong innehåller en flaska med pulver och en flaska med vätska, en 3 ml-spruta med ansluten 19-gauge, 38 mm säkerhetskanyl, en 19-gauge, 38 mm säkerhetskanyl och två 19-gauge, 50 mm säkerhetskanyler.

Further information on needles in the carton

Figure 1. ZypAdhera Pack includes1

Hypodermic 3 ml syringe with pre-attached safety needle

Use the Hypodermic 3 ml syringe with pre-attached 19-gauge, 38 mm safety needle to remove the pre-determined solvent volume into the syringe and to inject the solvent volume into the powder pack.2

The 38 mm needle and one of the 50 mm needles

Determine which needle will be used to administer the injection to the patient. For obese patients, the 50 mm is recommended for injection:2

  ▪ If the 50 mm needle is to be used for injection, attach the 38 mm safety needle to the syringe to withdraw the required suspension volume.
  ▪ If the 38 mm needle is to be used for the injection, attach the 50 mm safety needle to withdraw the required suspension volume.

The other 50 mm needle

The third needle is an extra needle, if needed.2

Further information on reconstitution and administration

Please refer to the summary of product characteristics for full information on reconstitution and administration.2

References

1. ZypAdhera [reconstitution and administration instructions] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

2. ZypAdhera [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 24, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss