Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Förvaring och hållbarhet

Rekonstituerad suspension ska användas omedelbart; den är fysiskt och kemiskt stabil i 24 timmar vid 20–25 °C. Förvaring under användning är användarens ansvar. Får ej kylas eller frysas.

Recommended storage conditions

Do not refrigerate or freeze.1

Stability

Shelf life of unopened vial:

  • 2 years1

Shelf life after reconstitution in the vial:

  • 24 hours1

  • If the product is not used right away, it should be shaken vigorously to re-suspend.1

Shelf life once withdrawn from vial into syringe:

  • Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.1

Chemical and physical stability of the suspension in the vials has been demonstrated for 24 hours at 20-25 °C. From a microbiological point of view, the product should be used immediately. If not used immediately, in-use storage times and conditions prior to use are the responsibility of the user and would normally not be longer than 24 hours at 20-25°C.1

References

1. ZypAdhera [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 07, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss