Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Byte mellan 2-veckors och 4-veckors intervaller

Doser på 150 mg/2 veckor eller 300 mg/4 veckor rekommenderas. Doser på 210 mg/2 veckor eller 405 mg/4 veckor rekommenderas. Det finns ingen 4-veckors dosekvivalent för doser på 300 mg/2 veckor.

Approved dosing

Patients should be treated initially with oral olanzapine before administering olanzapine pamoate, to establish tolerability and response.1

In order to identify the first olanzapine pamoate dose for all patients, the scheme in Table 1 should be considered.1

Table 1. Recommended dose scheme between oral olanzapine and olanzapine pamoate1

Target oral olanzapine dose

Recommended starting dose of olanzapine pamoate

Maintenance dose after 2 month of olanzapine pamoate treatment

10 mg/day

210 mg/2 weeks
or 405 mg/4 weeks

150 mg/2 weeks
or 300 mg/4 weeks

15 mg/day

300 mg/2 weeks

210 mg/2 weeks
or 405 mg/4 weeks

20 mg/day

300 mg/2 weeks

300 mg/2 weeks

During treatment, dose may subsequently be adjusted on the basis of individual clinical status. After clinical reassessment, dose may be adjusted within the range 150 mg to 300 mg every 2 weeks or 300 to 405 mg every 4 weeks (Table 1).1

For full information on dosing please refer to the summary of product characteristics.

References

1. ZypAdhera [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn May 01, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss