Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Användning av annan vätska än den som levereras i kitet

Olanzapinpamoat får endast suspenderas med det spädningsmedel som levereras i kitet. Andra vätskor ska inte användas, eftersom de inte besitter de nödvändiga vätnings- och resuspensionsegenskaperna.

Further information

Do not use olanzapine pamoate that has been suspended using other solvent than the solvent supplied in the kit.1

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 13, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss