Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Användning av andra kanyler

Denna information innehåller en diskussion om olicensierad användning av ZypAdhera (olanzapinpamoat). Fullständig förskrivningsinformation finns i produktresumén för ZypAdhera.

Further information on other needles

Similar needles may be used if you wish to do so, but it is recommended to use at least a 19 gauge needle as the viscosity of the reconstituted suspension requires a large bore needle to prevent clogging of the needle upon administration.1

Further information on the needles in the carton

One carton contains2

  • one vial of powder and

  • one vial of solvent,

  • one Hypodermic 3 ml syringe with pre-attached 19-gauge, 38 mm safety needle,

  • one 19-gauge, 38 mm Hypodermic safety needle and

  • two 19-gauge, 50 mm Hypodermic safety needles.

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2. ZypAdhera [summary of product characteristics] Eli Lilly Netherland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M01 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss