Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Villkor för transport av Trulicity® (dulaglutide) av grossister, apotek och sjukvårdspersonal

Grossister, apotek och sjukvådspersonal måste hålla dulaglutid mellan 2 och 8° C hela tiden.

SE_cFAQ_GLP1001_SHIPPING_BY_WHOLESALERS_HCPs_PHARMACIES
SE_cFAQ_GLP1001_SHIPPING_BY_WHOLESALERS_HCPs_PHARMACIES
en-GB

Storage conditions

Store in a refrigerator (2 ºC – 8 ºC).1

Do not freeze.1

Store in original package in order to protect from light. 1

Further information

In useDulaglutide may be stored unrefrigerated for up to 14 days at a temperature not above 30 ºC. 1

The allowable time and temperature conditions outside refrigeration refer to the in use period and are for patient use only. The allowable 14-day room temperature exposure may be one single 14-day exposure or it can be broken up into multiple exposures. There is not a limit to the number room temperature exposures as long as the total time does not exceed 14 days (336 hours).2

Wholesalers, healthcare professionals and pharmacies (including mail order companies) cannot use any part of the 14-day allowable room temperature exposure.2

References

1Trulicity [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Abbreviations

HCP = healthcare professional

Datum fӧr senaste ӧversyn December 10, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss