Emgality ® (galkanezumab)

För fullständig produktresumé för Emgality® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Vilka potentiella läkemedelsinteraktioner kan förväntas med Emgality® ▼ (galcanezumab)?

Läkemedelsinteraktionsstudier genomfördes inte. Inga farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner förväntas baserat på egenskaperna hos galcanezumab.

Detailed information

Pharmacokinetic Characteristics

As a humanised IgG4 monoclonal antibody, galcanezumab is expected to be degraded into small peptides and amino acids via catabolic pathways in the same manner as endogenous IgG.1

As such, it is not expected to

  • inhibit metabolic or induce enzymatic pathways

  • be metabolized by the cytochrome P450 families of drug-metabolizing enzymes, and

  • produce any active metabolites.2-4

Drug Interactions Studies Were Not Conducted

No drug interaction studies were conducted. No pharmacokinetic drug interactions are expected based on the characteristics of galcanezumab.1

There are no known interactions for galcanezumab, drug-drug or otherwise.2

References

1. Emgality [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

3. Lobo ED, Hansen RJ, Balthasar JP. Antibody pharmacokinetics and pharmacodynamics. J Pharm Sci. 2004;93(11):2645-2668. https://doi.org/10.1002/jps.20178

4. Kielbasa W, Helton DL. A new era for migraine: Pharmacokinetic and pharmacodynamic insights into monoclonal antibodies with a focus on galcanezumab, an anti-CGRP antibody. Cephalalgia. 2019;39(10):1284-1297. http://dx.doi.org/10.1177/0333102419840780

Glossary

IgG = immunoglobulin G

IgG4 = immunoglobulin G (subclass) 4

PK = pharmacokinetics

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M06 10


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss