Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Vilka nålar kan användas för Forsteo®-enheten (teriparatidenheten)?

Forsteo kan användas med injektionsnålar för insulinpenna. Vi rekommenderar att du använder BD-nålar (Becton Dickinson and Company). Du kan även använda nålarna Novo (30 och 32G) och Terumo (33G). Inga nålar medföljer produkten.

SE_cFAQ_TER1002_NEEDLES
SE_cFAQ_TER1002_NEEDLES
en-GB

What needle gauge and length should be used for teriparatide?

No needles are supplied with the product. The device can be used with insulin pen injection needles.1

The length of the needle does not affect how much teriparatide is injected. The accuracy of the dose is the same for all needles, as long as the directions in the user manual are followed.2

Testing confirmed these BD needles work well with Forsteo:2

  • 0,23 mm x 4 mm, 32G
  • 0,25 mm x 5 mm, 31G
  • 0,25 mm x 8 mm, 31G

The decision on needle gauge and length remains at the discretion of the physician or pharmacist.3

What are other needles compatible with teriparatide?

Forsteo has also been tested with the Novo (30 and 32 G) and Terumo (33 G) needles. These needles may be used with Forsteo.2

What safety needles have been tested for use with teriparatide? 

There are three kinds of safety needles that can be used with Forsteo:

  • BD Autoshield
  • BD Duo Autoshield
  • Novo Nordisk Novofine Autocover

These safety needles have been tested with Forsteo and have been found to be compatible.2

References

1Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

3Forsteo [user manual]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn April 24, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss