Verzenios ® (abemaciklib)

För fullständig produktresumé för Verzenios se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Verzenios® ▼ (abemaciclib): Tid till respons

Mediantiden till respons var 3,7 månader för abemaciclib i MONARCH 2 och 3,6 månader i MONARCH 3.

Summary

Table 1 presents the median time to response in the MONARCH clinical trials.

Table 1. Median Time to Response in the MONARCH Clinical Trials1-3

 

Abemaciclib + Fulvestrant

N=446

Placebo + Fulvestrant

N=223

Abemaciclib + NSAI

N=328

Placebo + NSAI

N=165


MONARCH 2

MONARCH 3

Median time to response, monthsa

3.7

4.0

3.6

3.7

Abbreviation: NSAI = nonsteroidal aromatase inhibitor.

a Based on radiographic data.

References

1. Sledge GW, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: Abemaciclib in combination with fulvestrant in women with HR+/HER2- advanced breast cancer who had progressed while receiving endocrine therapy. J Clin Oncol. 2017;35(25):2875-2884. http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2017.73.7585

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

3. Johnston S, Martin M, Di Leo A, et al. MONARCH 3 final PFS: a randomized study of abemaciclib as initial therapy for advanced breast cancer. NPJ Breast Cancer. 2019;5:5. http://dx.doi.org/10.1038/s41523-018-0097-z

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M08 17


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss