Verzenios ® (abemaciklib)

För fullständig produktresumé för Verzenios se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Verzenios® ▼ (abemaciclib): Effekt av kön på farmakokinetiken

Kön hade ingen effekt på exponeringen av Verzenios (abemaciclib).

Detailed Information

Based on a population PK analysis in patients with cancer, gender (135 males and 859 females) had no effect on the exposure of abemaciclib.1 A publication by Tate et al further supports abemaciclib exposure is not affected by gender. 2

Reference

1. Verzenios [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Tate SC, Sykes AK, Kulanthaivel P, et al. A population pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of abemaciclib in a phase I clinical trial in cancer patients. Clin Pharmacokinet. 2018;57(3):335-344. http://dx.doi.org/10.1007/s40262-017-0559-8

Glossary

PK = pharmacokinetic(s)

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M01 20


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss