Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Vad är Abasaglar® (insulin glargin) KwikPen?

Abasaglar KwikPen är en förfylld injektionspenna som innehåller 3ml (100 enheter/ml, 300 enheter per penna) insulin glargin. Pennan ställs med 1 enhet per steg och den maximala dosen per injektion är 80 enheter.

How does it look like?

How to recognise your Abasaglar KwikPen:1

  • Pen colour: Light grey

  • Dose Knob: Light grey with green ring on the end

  • Labels: Light grey with green colour bars

Figure 1. Abasaglar 100 units/mL KwikPen1

Properties

Abasaglar KwikPen (“Pen”) is1

  • a disposable pen containing 300 units (3 mL) of insulin glargine.

  • You can give yourself multiple doses using one pen.

  • The pen dials 1 unit at a time.

  • You can give from 1 to 80 units in a single injection.

  • If your dose is more than 80 units, you will need to give yourself more than one injection.

Abasaglar KwikPen compatible needles are needed to give your injection. Recommended needles are the BD-manufactured needles [Becton, Dickinson and Company].1

  • Needles are not included.

Features

The features of Abasaglar 100 units/ml KwikPen are presented in Table 1.

Table 1. Abasaglar 100 units/mL KwikPen: Features1 

Active ingredient

Insulin glargine 100 units/ml

Drug appearance

Clear and colourless solution

Pen colour 

Light grey

Label

Light grey with green colour bars

Injection button

Dose increment

1-unit increments

Max. dose per injection

80 Units

Figure 2. Abasaglar 100 units/mL KwikPen Parts1

Talk to your health care provider

Read the instructions for use before you start taking Abasaglar.1

If you have any questions or problems with your Abasaglar KwikPen, contact your healthcare professional for assistance.1

References

1. Abasaglar 100 units/mL KwikPen [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn June 21, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss