Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Trulicity® (dulaglutide): Vad händer om en dos missas?

Om en dos av Trulicity (dulaglutid) missas och det är minst 3 dagar (72 timmar) tills nästa dos bör den ges så snart som möjligt.

Detailed Information

Dulaglutide is a human GLP-1 RA for once-weekly administration.1

If a dulaglutide dose is missed, the next dose depends on the remaining schedule (Table 1).1

Table 1. Instructions for a Missed Dose of Dulaglutide1

If a dose of dulaglutide is missed and there are…

Then…

And...

at least 72 hours until the next scheduled dose

it should be administered as soon as possible

patients can resume their regular once-weekly dosing schedule.

less than 72 hours remaining before the next scheduled dose

the missed dose should be skipped, the next dose should be administered on the regularly scheduled day,

The day of weekly administration can be changed if necessary, as long as the last dose was administered 3 or more days (72 hours) before.1

References

1. Trulicity [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

GLP-1 RA = glucagon-like peptide-1 receptor agonist

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M06 10


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss