Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Trulicity® (dulaglutid): Överkänslighet inklusive anafylaktiska reaktioner och angioödem

Allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner och angioödem har rapporterats med dulaglutid.

Detailed Information

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.1

Severe allergic reactions (anaphylactic reactions, angioedema) are rare and may affect up to 1 in 1,000 patients.1

Do not use Trulicity if you are allergic to dulaglutide or any of the other ingredients of this medicine.1

The other ingredients are sodium citrate; citric acid; mannitol; polysorbate 80 and water for injections.1

Talk to your healthcare provider

You should see a doctor immediately if you experience symptoms such as rashes, itching and rapid swelling of the tissues of the neck, face, mouth or throat, hives and difficulties breathing.1

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in the leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.1

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse.1

References

1. Trulicity [package leaflet: information for the patient]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M04 06


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss