Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Trulicity® (dulaglutid): Pennan fungerar inte

Kontrollera om dosen redan har levererats. Dulaglutidpennan har levererat dosen när den grå kolven kan observeras i den klara basen i pennans nedre del (kanyländen). Varje penna ger endast en dos.

Contact us

Please contact us for further instructions and to submit a product complaint. Until then, store your pen safely to avoid an accidental needle stick injury.1

Ask Lilly

References

1. Trulicity [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 06, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss