Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Trulicity® (dulaglutid): Oavsiktlig förvaring utanför rekommenderade förhållanden

Om dulaglutid oavsiktligt exponerats för temperaturer utanför det rekommenderade temperaturområdet ska du inte kasta bort den. Placera den i kylskåp och kontakta oss.

Has dulaglutide been frozen?

Dulaglutide that has been frozen must not be used.1

Further information

If dulaglutide was accidentally exposed to temperatures outside recommended range of temperature, please 

  • return dulaglutide to recommended temperature conditions and

  • contact us for an assessment to determine if the product is still acceptable to use.

You will be asked to provide the maximum and/or minimum temperature conditions and the total time of exposure outside the approved temperature range.

How to contact us?

Ask Lilly

References

1. Trulicity [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 06, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss