Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Trulicity® (dulaglutid): Kanyler

Dulaglutidpennan levereras med en permanent fastsatt kanyl. Kanylen är inte avtagbar.

Detailled information

The dulaglutide prefilled-pen is manufactured with a 29 G (0.33 mm) x ½’’ needle.1

The needle is lubricated.1

The injection depth of the needle is approximately 5 mm.1

Both, the 0.75 mg and the 1.5 mg dulaglutide prefilled-pen have the same needle size.1

The needle is permanently attached to the pen and cannot be taken off.1

  • Therefore, it is not possible to attach spare needles or safety needles.

Disposal of pen:2

  • Dispose of the pen in a sharps container.

  • Do not recycle the filled sharps container.

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2. Trulicity [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 06, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss