Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Trulicity® (dulaglutid): Information om pennan och hur man använder den

Dulaglutidpennan kommer med en bruksanvisning som beskriver användningen steg för steg. Läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt innan du använder pennan. Kom ihåg att låsa upp pennan när den har placerats mot din hud.

Information on the pen

The pen is a disposable, pre-filled delivery device that is ready to use. Each pen contains one weekly dose of dulaglutide (either 0.75 mg or 1.5 mg, respectively). Each pen delivers one dose only.1

When you press the green injection button, the pen will automatically insert the needle into your skin, inject the medicine, and pull back (retract) the needle after the injection is complete.1

How to use the pen

Step 1: Uncap1

  • Make sure the pen is locked.

  • Pull off and discard the grey base cap.

Do not put the base cap back on – this could damage the needle. Do not touch the needle. 1

Step 2: Place and unlock1

  • Place the clear base flat and firmly against your skin at the injection site.

  • Unlock by turning the lock ring.

Step 3: Press and hold1

  • Press and hold the green injection button; you will hear a loud click.

  • Continue holding the clear base firmly against your skin until you hear a second click. This occurs when the needle starts retracting in about 5-10 seconds.

  • Remove the pen from your skin.

You will know your injection is complete when the grey part is visible.1

Read the “Instructions for Use” for the pen carefully before using dulaglutide.2

Get the user manual

Instructions for use (user manual) for Trulicity 0.75 mg pre-filled pen

Instructions for use (user manual) for Trulicity 1.5 mg pre-filled pen

References

1. Trulicity [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Trulicity [package leaflet: information for the patient]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 06, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss