Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Trulicity® (dulaglutid): Hur man tar bort baslocket

Kontrollera att pennan är låst. Dra av och kassera det grå baslocket. Använd pennan omedelbart efter att baslocket har tagits bort. Sätt inte på baslocket igen, detta kan skada kanylen.

SE_cFAQ_GLP1013_HOW_TO_REMOVE_THE_BASE_CAP
SE_cFAQ_GLP1013_HOW_TO_REMOVE_THE_BASE_CAP
en-GB

Trulicity® (dulaglutide): How to remove the Pen Base Cap

Make sure the pen is locked. Pull off the grey base cap. Do not put the base cap back on – this could damage the needle. Do not touch the needle. When removed, the grey base cap appears as shown and can be discarded.1

How to remove the base cap

Step 1: Uncap1

 • Make sure the pen is locked.
 • Pull off the grey base cap.

Do not put the base cap back on – this could damage the needle. Do not touch the needle.1

Trulicity, Step 1: Uncap1

If the grey base cap does not look like the image (Trulicity, Step 1: Uncap):

 • Do not use the Pen.
 • Safely store the Pen and cap and contact Lilly.
 • Use a new Pen.

Tips to remove the Base Cap

DO NOT REMOVE the base cap if the pen was activated.2 

 • If the Pen is activated with the base cap on, the needle does not complete its injection. Removing the base cap will allow the needle to complete its injection, release the dose and retract.
 • This will happen too quickly for the patient to attempt to remove the Base Cap and place the Pen against the injection site to deliver the dose. The dose will already have been released.
 • Store your pen safely to avoid an accidental needle stick injury.1

Just pull the grey base cap down. Do not twist to remove it.2

Use one hand to hold the device and the other hand to pull the base cap straight down to remove it.2

Background information on Base Cap

The base cap protects the patient from the needle. It also keeps the needle sterile.2

The patient should use the pen immediately after the base cap is removed.2

What if the pen was unlocked and the green injection button was pressed, before pulling off the base cap?

If the pen was unlocked and the green injection button pressed before pulling off the base cap, 

 • Do not remove the base cap and
 • do not use the pen.
 • Dispose of the pen as per local procedure. Inject the dose using another pen.1

References

1Trulicity [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn April 14, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss