Taltz ® (ixekizumab) injektion

För fullständig produktresumé för Taltz® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Taltz® (ixekizumab): Övervakning av plasmanivåer vid ixekizumab

Det finns inga rekommendationer om att övervaka läkemedelsnivåerna av ixekizumab eller att justera ixekizumabdosen baserat på blodvärden.

Plasma Level Monitoring

There are no recommendations for monitoring ixekizumab drug levels, or for adjusting ixekizumab dose based on blood levels. There are no commercially available assays at this time.

References

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M01 07


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss