Taltz ® (ixekizumab) injektion

För fullständig produktresumé för Taltz® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Taltz® (ixekizumab): Varför är injektionsknappen på den förfyllda pennan svår att trycka ner?

Injektionsknappen kommer inte tryckas ned och leverera dosen såvida inte låsringen är i upplåsningsläget, dvs. pekar mot det olåsta hänglåset.

SE_cFAQ_IXE1009_WHY_IS_THE_INJECTION_BUTTON_OF_THE_PRE-FILLED_PEN_DIFFICULT_TO_PRESS
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_IXE1009_WHY_IS_THE_INJECTION_BUTTON_OF_THE_PRE-FILLED_PEN_DIFFICULT_TO_PRESS
en-GB

Further information

The lock ring is a safety feature to make sure the injection button is not accidentally pressed  before the user is ready to inject.

When getting ready to inject, the patient should make sure the lock ring is in the lock position BEFORE the base cap is twisted off. 1

To inject the dose the patient should:2

  • Twist off the base cap. The needle should not be touched.
  • Throw the base cap in the bin. It will not be necessary to put the base cap back on—doing so could damage the needle or cause injury.
  • Place the clear base flat and firmly against the skin. Keep the base on the skin, and then turn the lock ring to the unlock position. The pen is ready to be used.
  • Press the green injection button. There will be a loud click.
  • Keep holding the clear base firmly against the skin. A second loud click will be heard in about 5 to 10 seconds after the first one. The second loud click indicates that the injection is complete. The grey plunger will be visible at the top of the clear base.
  • Remove the pre-filled pen from the skin.

After the injection the base cap should not put back on. The pre-filled pen should be disposed of in a sharps container or as directed by the doctor, pharmacist or nurse. 2

The pre-filled pen is for single use only.3

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2Taltz 80 mg solution for injection in pre-filled pen [Instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

3Taltz [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M11 02


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss