Taltz ® (ixekizumab) injektion

För fullständig produktresumé för Taltz® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Taltz® (ixekizumab): Kanylinformation

Kanylen på Taltz förfyllda penna och förfylld spruta sitter fast och kan inte tas av.

SE_cFAQ_IXE1004_NEEDLE_INFORMATION_PEN_AND_SYRINGE
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_IXE1004_NEEDLE_INFORMATION_PEN_AND_SYRINGE
en-GB

Further information

Taltz comes with a 27 gauge (thin wall) x 12.7 mm permanently built in needle. The needle can not be removed or replaced with another type of needle.

Both the Taltz pre-filled pen and the pre-filled syringe contain the same internal glass syringe component. 1

Safety shields:

  • The pre-filled pen has a staked hidden needle. It will not work with safety shields for needles.
  • Lilly did not test and does not recommend the usage of safety needle shields with the pre-filled syringe.1

Injection depth:

  • The needle on the Taltz pre-filled pen is set to inject to approximately 5.5 mm.
  • The injection depth on the Taltz pre-filled syringe is controlled by the user. 1

The needle is made of stainless steel that contains nickel.

The needle is covered with silicon (lubrication for injection comfort).1

Disposal: 

  • The needle cap should not be put back on. The pre-filled pen and the pre-filled syringe should be disposed of in a sharps container or as directed by the doctor, pharmacist or nurse.2
  • The filled sharps container should not be recycled.2

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2Taltz EU Patient Information Leaflet – Instructions for Use, Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M11 05


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss