Taltz ® (ixekizumab) injektion

För fullständig produktresumé för Taltz® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Taltz® (ixekizumab): Hur ska Taltz förvaras?

Ixekizumab ska förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får inte frysas. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus. Ixekizumab kan förvaras i rumstemperatur i upp till 5 dagar vid en temperatur som inte överstiger 30 ° C.

Further information

Ixekizumab that has been frozen must not be used.1

Ixekizumab should not be shaken as this can damage the medicine inside the device. 2

Ixekizumab may be left outside refrigeration up to 30°C (86°F) for up to 1 hour and then placed back into refrigeration when bringing it home from the pharmacy.2

If needed, patients/caregivers may store Ixekizumab at room temperature up to 30°C for up to 5-days (120 hours) in the original carton to protect from light.2

References

1. Taltz [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M10 13


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss