Taltz ® (ixekizumab) injektion

För fullständig produktresumé för Taltz® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Taltz® (ixekizumab): Hur man bekräftar dosen

Dosen har levererats när den grå kolven är synlig längst upp på den klara basen (förfyllda pennan) eller den gröna kolvstången är synlig genom sprutkroppen (förfyllda sprutan).

SE_cFAQ_IXE1006_HOW_TO_CONFIRM_DOSE_DELIVERY
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_IXE1006_HOW_TO_CONFIRM_DOSE_DELIVERY
en-GB

Pre-filled pen

The pre-filled pen has visual and audible signals to confirm the injection was successfully completed. 1

To perform the injection the user should press the green injection button.

  • There will be a loud click that signifies the release of a spring inside the pen. The user should keep holding the clear base firmly against the skin.
  • A second loud click is heard in about 5 to 10 seconds after the first one. It indicates that the injection is complete.
  • Following the injection completion, the grey plunger will now be visible below the device label.1,2

During the delivery, the user might not hear clicks or can hear a soft click before the second loud click. The user should always check the position of the grey plunger at the top of the clear base after the injection. The grey plunger is the most important indicator of a successful dose delivery.1

Pre-filled syringe

The pre-filled syringe has visual signals to confirm the injection was successfully completed.1

To perform the injection the user should slowly push the plunger all the way in until all the medicine is injected. The grey syringe plunger should be pushed all the way to the end of the syringe. The user should gently remove the needle from the skin.

The injection is complete when:

  • the green plunger rod is visible through the body of the syringe
  • the grey syringe plunger is pushed all the way to the end of the syringe2

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2Taltz EU Patient Information Leaflet – Instructions for Use, Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M11 13


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss