Strattera ® (atomoxetin)

För fullständig produktresumé för Strattera® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Strattera® (atomoxetine): Kontraindikationer

Strattera (atomoxetin) skall inte användas hos vissa patienter

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1.

Atomoxetine should not be used in combination with monoamine oxidase inhibitors (MAOI). Atomoxetine should not be used within a minimum of 2 weeks after discontinuing therapy with MAOI. Treatment with MAOI should not be initiated within 2 weeks after discontinuing atomoxetine. Atomoxetine should not be used in patients with narrow-angle glaucoma, as in clinical trials the use of atomoxetine was associated with an increased incidence of mydriasis.

Atomoxetine should not be used in patients with severe cardiovascular or cerebrovascular disorders. Severe cardiovascular disorders may include severe hypertension, heart failure, arterial occlusive disease, angina, haemodynamically significant congenital heart disease, cardiomyopathies, myocardial infarction, potentially life-threatening arrhythmias and channelopathies (disorders caused by the dysfunction of ion channels). Severe cerebrovascular disorders may include cerebral aneurysm or stroke.

Atomoxetine should not be used in patients with pheochromocytoma or a history of pheochromocytoma.

REFERENCE

Strattera Summary of Product Characteristics

Datum fӧr senaste ӧversyn November 13, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss