Strattera ® (atomoxetin)

För fullständig produktresumé för Strattera® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Strattera® (atomoxetine): Fertilitet, graviditet och amning

Atomoxetin skall inte användas under graviditet såvida inte den eventuella nyttan överväger riskerna för fostret

Pregnancy

Animal studies in general do not indicate direct harmful effects with respect to pregnancy, embryonal/foetal development, parturition or postnatal development. For atomoxetine clinical data on exposed pregnancies are limited. Such data are insufficient to indicate either an association or a lack of association between atomoxetine and adverse pregnancy and/or lactation outcomes. Atomoxetine should not be used during pregnancy unless the potential benefit justifies the potential risk to the foetus.

Breast-feeding

Atomoxetine and/or its metabolites were excreted in the milk of rats. It is not known if atomoxetine is excreted in human milk. Because of the lack of data, atomoxetine should be avoided during breast-feeding.

REFERENCE

Strattera Summary of Product Characteristics

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M11 13


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss