Strattera ® (atomoxetin)

För fullständig produktresumé för Strattera® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Strattera® (atomoxetine): Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Data på förmågan att framföra fordon och handha maskiner är begränsade. Strattera har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Strattera has a minor influence on the ability to drive and use machines. Atomoxetine has been associated with increased rates of fatigue, somnolence, and dizziness relative to placebo in paediatric and adult patients. Patients should be advised to use caution when driving a car or operating hazardous machinery until they are reasonably certain that their performance is not affected by atomoxetine.

REFERENCE

Strattera Summary of Product Characteristics

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M11 13


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss