Verzenios ® (abemaciklib)

För fullständig produktresumé för Verzenios se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Är Verzenios® ▼ (abemaciclib) dosjustering nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion?

Ingen dosjustering av abemaciclib krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Vi har inga uppgifter om patienter med allvarlig funktionsnedsättning eller dialys.

SE_cFAQ_ABE014_Z1_RENAL_IMPAIRMENT
SE_cFAQ_ABE014_Z1_RENAL_IMPAIRMENT
en-GB

No Data in Patients with Severe Renal Impairment, End Stage Renal Disease or Dialysis

While abemaciclib is not contraindicated, we have no data in patients

  • with severe renal impairment (creatinine clearance estimated by Cockroft-Gault <30 mL/min)
  • with end stage renal disease, or
  • on dialysis.1,2

Administer abemaciclib with caution in patients with severe renal impairment and closely monitor for signs of toxicity.1

References

1Verzenios [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 28, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss