Verzenios ® (abemaciklib)

För fullständig produktresumé för Verzenios se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Är Verzenios® ▼ (abemaciclib) dosjustering nödvändig för patienter med nedsatt leverfunktion?

Verzenios dosjustering krävs endast för patienter med svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C). Minska doseringsfrekvensen till en gång dagligen hos dessa patienter.

SE_cFAQ_ABE013_Z2_HEPATIC_IMPAIRMENT
SE_cFAQ_ABE013_Z2_HEPATIC_IMPAIRMENT
en-GB

Relative Potency and Half-Life of Abemaciclib increases in Patients with Severe Hepatic Impairment

No dose adjustments are necessary in patients with mild (Child Pugh A) or moderate (Child Pugh B) hepatic impairment.1 

Abemaciclib is metabolised in the liver.

Mild (Child Pugh A) and moderate (Child Pugh B) hepatic impairment had no effect on the exposure of abemaciclib. In severe hepatic impairment (Child Pugh C), the potency adjusted unbound abemaciclib plus its active metabolites increased 2.4-fold. The half‑life of abemaciclib increased from 24 to 55 hours.1

References

1Verzenios [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M10 23


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss