Emgality ® (galkanezumab)

För fullständig produktresumé för Emgality® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Är dosjustering nödvändig med Emgality® ▼ (galcanezumab)?

Ingen dosjustering behövs på grundval av ålder, kön, vikt, ras eller etnicitet. Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion eller nedsatt leverfunktion.

Detailed Information

The recommended dose is 120 mg galcanezumab injected subcutaneously once monthly, with a 240 mg loading dose as the initial dose.1

No dose adjustment is needed on the basis of age (18 to 65 years), sex, weight, race or ethnicity as there was no clinically meaningful effect of these factors on the apparent clearance or apparent volume of distribution of galcanezumab.1

There is limited information in subjects aged ≥ 65 years. No dose adjustment is required as the pharmacokinetics of galcanezumab are not affected by age.1

No dose adjustment is required in patients with mild to moderate renal impairment or hepatic impairment.1

References

1. Emgality [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M10 30


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Skriv din fråga till oss