Cyramza ® (ramucirumab)

För fullständig produktresumé för Cyramza® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Är Cyramza® (ramucirumab) kompatibel med grova kanyler eller spikes?

Användning av grova kanyler eller spikes för administrering kan ge upphov till proppfragment och kan därför inte rekommenderas.

SE_cFAQ_RAM1005_SPIKES
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_RAM1005_SPIKES
en-GB

Use of large-bore needles - spikes

The use of large-bore needles or “spikes” has not been tested by Lilly and is therefore not recommended.

The large bore can cause coring and fragmentation of the stopper. 

If the use of spikes can't be prevented, inspect the diluted solution for particles and discoloration before administration. Discard the solution if you see particles or discolouration.1

Cyramza vials contain chlorobutyl elastomer stoppers that are intended for single use. The stoppers are easy to penetrate with a sharp needle.1 

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn July 07, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss