Olumiant ® (baricitinib) tabletter

För fullständig produktresumé för Olumiant se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Olumiant® ▼ (baricitinib): Effektivitet hos äldre i RA

I en post hoc-analys av 2 poolade fas 3 kliniska studier, hade ålder ingen påverkan på effekten av baricitinib; fler biverkningar rapporterades dock hos äldre.

Summary

In a post hoc analysis of 2 pooled phase 3 clinical trials, age did not affect the efficacy of baricitinib (BARI); however, more adverse events (AEs) were reported in the elderly.1

Clinical experience in patients ≥ 75 years is very limited and in these patients a starting dose of 2 mg is appropriate.2

References

1. Fleischmann R, Alam J, Arora V, et al. Safety and efficacy of baricitinib in elderly patients with rheumatoid arthritis. RMD Open. 2017;3(2):1-5. http://dx.doi.org/10.1136/rmdopen-2017-000546

2. Olumiant [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

AUC:  Area Under the Curve

Cmax: maximum Concentration

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M06 09


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss