Olumiant ® (baricitinib) tabletter

För fullständig produktresumé för Olumiant se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Olumiant® ▼ (baricitinib): Effekt och säkerhet hos patienter med komorbid Sjögrens syndrom

Det har inte utförts några analyser av effekt och säkerhet för BARI på patienter med måttlig till allvarlig reumatoid artrit och komorbid Sjögrens syndrom.

SE_cFAQ_BAR090A_COMORBID_SJOGRENS_SYNDROME_RA
SE_cFAQ_BAR090A_COMORBID_SJOGRENS_SYNDROME_RA
en-GB

Exclusion Criteria Related to Sjogren's Syndrome in the Baricitinib Rheumatoid Arthritis Clinical Trials

Patients with Sjogren’s syndrome were not excluded from the RA phase 3 clinical trial program.1

Patients With Comorbid Sjogren's Syndrome

In the phase 3 BARI clinical trials in patients with RA, 45 patients treated with BARI had a preexisting condition or historical diagnosis of Sjogren’s syndrome.1

Clinical Recommendations for Patients With Sjogren's Syndrome

Eli Lilly and Company cannot provide a recommendation on whether to use BARI in a patient with Sjogren’s syndrome. The treating physician may use the information provided, the patient’s prior medical history and concomitant medications, and other individual factors, in formulating an assessment and approach. The treating physician should consider potential risks and benefits of treatment options, and monitor appropriately.

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

BARI = baricitinib

RA = rheumatoid arthritis

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M04 30


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss