Olumiant ® (baricitinib) tabletter

För fullständig produktresumé för Olumiant se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Olumiant®▼ (baricitinib): Användning tillsammans med andra reumatoid artritterapier

Baricitinib kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

Summary

Limitation of Use

Combination with biologic DMARDs or other JAK inhibitors has not been studied. Use of baricitinib with potent immunosuppressive medicinal products such as azathioprine, tacrolimus, or ciclosporin was limited in clinical studies of baricitinib, and a risk of additive immunosuppression cannot be excluded.1

References

1. Olumiant [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

BARI = baricitinib

DMARD = disease-modifying antirheumatic drug

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M04 30

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss