Lyumjev ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Lyumjev se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Lyumjev® ▼ (insulin lispro): kardiovaskulär effekt av Treprostinil

I Lyumjev-formuleringen inducerar mikrodoser av treprostinil som hjälpämne inte kardiovaskulära effekter.

SE_cFAQ_URI025_TREPROSTINIL_CV_EFFECTS
SE_cFAQ_URI025_TREPROSTINIL_CV_EFFECTS
en-GB

Treprostinil - Cardiovascular Effects

In the formulation of URLi (LY900014), microdoses of treprostinil are used as an excipient to increase blood flow at the site of injection through localized vasodilation.1-4

At doses equivalent to 200 units of URLi (LY900014), treprostinil does not cause changes in

  • systolic or diastolic blood pressure, or
  • pulse rate.1,3,5

References

1Leohr J, Pratt E, Heilmann C, et al. Treprostinil causes local vasodilation is well tolerated, and results in faster absorption of insulin lispro. Diabetologia. 2017;60(suppl 1):S313. European Association for the Study of Diabetes abstract 685. https://doi.org/10.1007/s00125-017-4350-z

2Leohr J, Pratt EJ, Heilmann C, et al. A novel insulin lispro formulation containing citrate and treprostinil demonstrates faster absorption and onset of insulin action in healthy subjects. Diabetes. 2017;66(suppl 1):A253. American Diabetes Association abstract 976‑P. https://doi.org/10.2337/db17-890-1488

3Pratt E, Leohr J, Heilmann C, et al. Treprostinil causes local vasodilation, is well tolerated, and results in faster absorption of insulin lispro. Diabetes. 2017;66(suppl 1):A253. American Diabetes Association abstract 975‑P. https://doi.org/10.2337/db17-890-1488

4Lyumjev [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

5Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

treprostinil = Remodulin® (treprostinil) injection

URLi = ultra rapid lispro

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn August 06, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss